Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fra undring til handling

- en rutine for tidlig innsats i barnehagen

Hole kommune barnehagelogo

FUTH – Fra undring til handling

Fra undring til handling (FUTH) er en rutine for tidlig innsats i barnehagen.

Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder og at barnehagene arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak. Vi starter alltid på Nivå 0 – Den første undringsfasen og med hva vi kan gjøre innenfor egen virksomhet.

Tilnærmingen til utfordringen skal være undrende og i nært samarbeid med foreldre/foresatte.