Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå 0

Den første undringsfasen

Trinn 1:

Start alltid med "Hva kan vi gjøre innenfor egen virksomhet?"

Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder og at barnehagene arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak. Vi starter alltid på Nivå 0 – Den første undringsfasen og med hva vi kan gjøre innenfor egen virksomhet.

Hvem

Alle medarbeidere.

Hvordan

Sett ord på undringen. Bruk støtteverktøy. Del og drøft undringen med kollegaer på avdelingsmøte og eventuelt nærmeste leder. 

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 2:

Ha en undringssamtale med foreldrene

Skaff eventuelt samtykker til observasjon ved samarbeid med eksterne.

Hvem

Pedagogisk leder.

Hvordan

Dialog med foreldrene og konkretiser undringen. Barnehagen legger frem forslag til 2-3 tiltak som de umiddelbart kan sette i gang med.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 3:

Start med en systematisk og strukturert observasjon

Hvem

Pedagogisk leder har ansvaret, delegerer eventuelt til medarbeidere.

Trinn 4:

Evaluere observasjonene

Hvem

Pedagogisk leder har ansvaret, delegerer eventuelt til medarbeidere.

Hvordan

Er det grunnlag for bekymring? Hvis nei, avslutt saken. Hvis ja, gå til nivå 1.

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.