Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå 2

Utfordringene krever bistand fra andre tjenester

Trinn 1:

Møte med foresatte

Hvem

Pedagogisk leder sammen med foresatte.

Hvordan

Avklar hvilke tjenester man trenger bistand fra. Hvilke muligheter finnes for videre arbeid? Offentlig bidrag og tiltak (PPT, logoped, fysioterapeut, helsesykepleier, barnevern, TFF) private bidrag og tiltak (familiens nettverk)?

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 2:

Barnehagen kontakter andre tjenester i samarbeid med foresatte

Hvem

Pedagogisk leder og styrer.

Hvordan

Kan gjøres gjennom direkte henvisning, melding og drøfting med PPT, logoped, barnevern, TFF, fysioterapeut.

Saken kan også drøftes i tverrfaglig oppvekstteam.

Eventuelt henvisning til BUP/Hab. via fastlege.

Trinn 3:

Lage ny tiltaksplan

Hvem

Pedagogisk leder.

Hvordan

Sette konkrete og målbare mål, med systematiske og forskningsbaserte tiltak

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 4:

Gjennomføre tiltakene systematisk, og med en tidsramme

Hvem

Alle medarbeidere.

Hvordan

Gjennomgås på avdelingsmøter event. personalmøter. Sikre at alle som jobber med barnet har samme forståelse for gjennomføring av tiltak.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 5:

Dokumentere, evaluere og justere tiltakene

Hvem

Pedagogisk leder har ansvaret, involverer øvrige medarbeidere.

Hvordan

Avklar om dere skal justere tiltak/prøve nye, fortsette med tiltakene eller ta saken videre til Nivå 3. Har tiltakene hatt ønsket effekt? Var det riktige tiltak? Har de vært strukturerte og systematiske nok? Har alle gjennomført etter planen?

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 6:

Møte med foresatte

Hvem

Pedagogisk leder.

Hvordan

Dialog med foreldrene. Presentere og evaluere mål og tiltak sammen med foresatte.  Har tiltakene hatt ønsket effekt? Var det riktige tiltak? Har de vært strukturert og systematisk nok? Har alle gjennomført etter planen? Er det fremdeles grunn til bekymring? Ta saken videre til Nivå 3.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.