Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå 1

Utfordringen kan løses i barnehagen

Trinn: 1

Møte med foresatte

Hvem

Pedagogisk leder. 

Hvordan

Går igjennom dokumentasjonen fra undringsfasen (Nivå 0). Dialog og refleksjon rundt bekymring. Foresatte skal medvirke til tiltaksplan, hva kan foresatte eventuelt gjøre hjemme?

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 2:

Lage tiltaksplan

Hvem

Pedagogisk leder. Involvere øvrige medarbeidere ved behov.

Hvordan

Sette enkle mål og tiltak

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 3:

Gjennomføre tiltakene systematisk, og med en tidsramme

Hvem

Alle medarbeidere.

Hvordan

Gjennomgås på avdelingsmøter event. personalmøter. Sikre at alle som jobber med barnet har samme forståelse for gjennomføring av tiltak.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 4:

Dokumentere, evaluere og justere tiltakene

Hvem

Pedagogisk leder har ansvaret, involverer øvrige medarbeidere.

Hvordan

Avklar om dere skal justere tiltak/prøve nye, fortsette med tiltakene eller ta saken videre til Nivå 2. Har tiltakene hatt ønsket effekt? Var det riktige tiltak? Har de vært strukturert og systematisk nok? Har alle gjennomført etter planen?

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 5:

Møte med foresatte

Hvem

Pedagogisk leder.

Hvordan

Dialog med foreldrene. Presentere dokumentasjonen som er gjort og plan for videre arbeid. Er det fremdeles grunn til bekymring? Mulighet for samarbeid med PPT og HELSESYKEPLEIER på utedag.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 6:

Videreføre eller avslutt saken

Hvem

Pedagogisk leder sammen med foresatte.

Hvordan

Er det grunnlag for bekymring? Hvis nei, viderefør gode tiltak og avslutt saken. Hvis ja, gå til Nivå 2.

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.