Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå 3

Komplekst og omfattende samarbeid mellom flere tjenester, behov for eks. ansvarsgrupper

Trinn 1:

Oppstart og etablere team

Hvem

Styrer i dialog med tjenester som er involvert i saken drøfter om det er behov for ansvarsgruppe.
Ansvarsgruppen konstitueres i dialog med foreldre/foresatte.

Hvordan

  • Styrer innkaller til et fagmøte
  • Styrer innkaller til et møte med foreldre/foresatte og involverte samarbeidstjenester

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 2:

Planlegge tiltak

Hvem

Ansvarsgruppe.

Hvordan

Styrer og pedagogisk leder planlegger konkrete tiltak ut fra gjeldende dokumenter (BUP, PPT, helsestasjon, fysioterapi, logoped, barnevern, TTF osv.)

 

 

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 3:

Gjennomføre tiltak

Hvem

Aktuelle instanser og/eller foreldre/foresatte.

Hvordan

Gjennomføre de planlagte tiltakene/utredninger/undersøkelser på aktuelle arenaer.

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 4:

Evaluere tiltak

Hvem

Alle instanser og foreldre/foresatte. 

Hvordan

Ansvarlig koordinator i saken kaller inn ansvarsgruppa til et evalueringsmøte. Avklar referent før møtet.
Som forberedelse til møtet må ped.leder samle inn opplysninger/dokumentasjon fra andre på avdelingen.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som snakker med barnet før møtet.

Formål med møtet: Evaluere om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Tilhørende verktøy

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.

Trinn 5:

Beslutning om videre koordinert innsats

Hva

Alle instanser og foreldre/foresatte

Hvordan

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om videre innsats.

Avklar om dere skal:

  • justere/prøve nye tiltak
  • fortsette med tiltakene
  • koble på andre hjelpeinstanser - kontakt koordinerende enhet

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 40487241.